Bromancing

Valle: Jericho! Ni vet att det smärtar mig att höra om edra svårigheter. Vet att jag på en daglig basis tänker på eder, på ett vis som möjligen skulle befoga misstankar om homosexualithät.
Bilder skickar ni då ni därför finner tid. Jag är endast intresserad av edra förehafvanden. Icke ber jag eder om ALLA bilder. Nej, från tid till annan önskar jag bara att jag visste vad som försigår i edran ateljae.
Ho Ho, gosse, jag kan icke ens erinra mig sist jag inandades tobaksrök. Sannolikt är att jag mäktar än mindre än jag gjorde som ung palt.

Dark Horse: Warmt treffas jag af edra ord. Ni skola sjelfklart få se lite af min skijt. Jag ähr ju enbart en simpel mångsysslare.
Jag finner det ack så sött ock gulligt att Ni hafver problem medh tobaksvaror. Nästan upphetsande ifallo. Sjelfv hafver jag funnit migh inhandla John Silvers rökverk allt oftare. Tillsammans medh ett stendigt snusintag ock en ock annan kwells-pipa äro detta ett allt större problem. Ekonomiskt sett alltså. Ty njutbarheten äro galant.

This entry was posted in Valdehouse. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.