Självhjälp

Sätt ord på och sammanfatta i möjligaste mån dina värderingar. Pejla vilka principer bäst kan bära/lyfta dina värderingar.
Låt hädanefter ditt hela uttryck underordna sig dessa principer.

Dela upp livet i mer lätthanterliga områden, och undvik så att bli överväldigad. Sträva efter att ha varje område så avgränsat som möjligt från de andra.
Tillägna varje område sin exklusiva tid – sitt ”arbetspass”.

Prioritera.
Viktigt och brådskande; Viktigt kommer alltid först.

Ett av arbetspassen bör bestå uteslutande av planering; års-, månads-, vecko- och dagsplanering.

Skapa och följ därefter disciplinerat en för varje område specifik manual som beskriver arbetspassets uppbyggnad steg för steg – prioriteter, och för varje steg avsatt mängd tid.

This entry was posted in Valdehouse. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *