Påståenden och konstnärens alternativ

 

Påståenden

Gemene man vet inte vem Velázquez var.

Det finns inget incitament för gemene man att veta vem Velázquez var.

Gemene man skulle föredra samtidskonstnären Casey Baugh framför Velázquez.

Varken nutida konstvetare eller konstnärer förstår Velázquez svindlande begåvning och/eller att han representerar höjdpunkten av figurativt måleri.

Både nutida konstvetare och konstnärer likställer Velázquez med säg Goya, Manet, eller Matisse.

Nutida konstvetare och konstnärer har läst David Hockneys Secret Knowledge och godtar hans slutsats – förr användes redskap/genvägar/fusk inom måleri.

Ytterst få individer idag besitter genuin kunskap inom praktiskt måleri.

Ingen idag förfogar över teknisk färdighet ens i närheten av den hos Velázquez.

 

Idag har varje företeelse INTE ett värde i sig. Ingenting må praktiseras som självändamål.

Idag råder kapitalism.

Kapitalism fostrar egoism och alienation. Kapitalism traktar efter snabbare produktion och större omsättning.

 

Inkomst är en förutsättning för yrkesmässigt måleri.

 

Konstnärens alternativ

Undervisa allmänheten i måleri. Få gemene man att förstå vad träningen innebär, vad arbetet innefattar.

Upplys om måleriets historia och betydelse.

Prata om Anthony van Dyck, Edgar Degas, Antonio Mancini etc.

Berätta om den personliga upplevelsen, bjud in och öppna för dialog.

Ställ krav på dina medmänniskor. Berika dem sålunda.
Detta möter stort motstånd.

Vinn gemene mans förtroende genom att producera otvetydigt måleri – genuint humanistisk och konstruktiv konst som talar ett universellt språk oavhängigt tidsanda.

Bortse från samhällsordning och trender och bli som följd martyr.

Uppnå förnedring genom att medelst levande rollspel återskapa konstnärsmyten.

Hävda att en målning är en unik och tidlös produkt.

Ha ett inkomstbringande jobb. Köp ditt konstnärskap.

Sök särskilja dig som en unik individ. Skapa konflikt och kapitalisera på kändisskap.

Utnyttja förutsättningar för tillträde till ett exklusivt och isolerat konstetablissemang. Vanligaste förutsättningen är att vara privilegierad – ha kontakter samt arv i form av status och pengar.
Stäng dörren för efterföljande.

Vägra inse eller erkänn inte för någon att måleriet idag är dött.

This entry was posted in Valdehouse and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Påståenden och konstnärens alternativ

Leave a Reply

Your email address will not be published.