Påståenden och konstnärens alternativ

 

Påståenden

Gemene man vet inte vem Velázquez var.

Det finns inget incitament för gemene man att veta vem Velázquez var.

Gemene man skulle föredra samtidskonstnären Casey Baugh framför Velázquez.

Varken nutida konstvetare eller konstnärer förstår Velázquez svindlande begåvning och/eller att han representerar höjdpunkten av figurativt måleri.

Både nutida konstvetare och konstnärer likställer Velázquez med säg Goya, Manet, eller Matisse.

Nutida konstvetare och konstnärer har läst David Hockneys Secret Knowledge och godtar hans slutsats – förr användes redskap/genvägar/fusk inom måleri.

Ytterst få individer idag besitter genuin kunskap inom praktiskt måleri.

Ingen idag förfogar över teknisk färdighet ens i närheten av den hos Velázquez.

 

Idag har varje företeelse INTE ett värde i sig. Ingenting må praktiseras som självändamål.

Idag råder kapitalism.

Kapitalism fostrar egoism och alienation. Kapitalism traktar efter snabbare produktion och större omsättning.

 

Inkomst är en förutsättning för yrkesmässigt måleri.

 

Konstnärens alternativ

Undervisa allmänheten i måleri. Få gemene man att förstå vad träningen innebär, vad arbetet innefattar.

Upplys om måleriets historia och betydelse.

Prata om Anthony van Dyck, Edgar Degas, Antonio Mancini etc.

Berätta om den personliga upplevelsen, bjud in och öppna för dialog.

Ställ krav på dina medmänniskor. Berika dem sålunda.
Detta möter stort motstånd.

Vinn gemene mans förtroende genom att producera otvetydigt måleri – genuint humanistisk och konstruktiv konst som talar ett universellt språk oavhängigt tidsanda.

Bortse från samhällsordning och trender och bli som följd martyr.

Uppnå förnedring genom att medelst levande rollspel återskapa konstnärsmyten.

Hävda att en målning är en unik och tidlös produkt.

Ha ett inkomstbringande jobb. Köp ditt konstnärskap.

Sök särskilja dig som en unik individ. Skapa konflikt och kapitalisera på kändisskap.

Utnyttja förutsättningar för tillträde till ett exklusivt och isolerat konstetablissemang. Vanligaste förutsättningen är att vara privilegierad – ha kontakter samt arv i form av status och pengar.
Stäng dörren för efterföljande.

Vägra inse eller erkänn inte för någon att måleriet idag är dött.

This entry was posted in Valdehouse and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Påståenden och konstnärens alternativ

  1. Ohhh, det blir krångligt. Låt oss förenkla. Tror tillvaron idag kräver det. Det enorma UTBUDET av bilder idag och att snart alla håller på med något pulande inom det vi kallar konst, är väl den egentliga kulturen. Det är så det ser ut. Man kan tycka att det är en ytlighet som sprider sig, och att kunnande, begåvningar och erfarenhet ersätts av ett snabbköpstänkande. Och allt detta TYCKANDE. Det kan upplevas som en konflikt….

    Bland alla som håller på med bild idag finns miljoner begåvningar och att börja prata om Velasquez och de gamla mästarna har väl lite med saken att göra. Bra konst är bra när den känns bra, för dig. Och mig. Alla har den kunskapen. Det är som med vin, alla är vinkännare också, utan att ha gått på kurs. Smakar det gott är det ett bra vin.

    Jag är mer rädd för att folk inte ser. Inte orkar se. Upplevelsen är snabb. Solnedgångar och moln blir lättsmälta vyer. Appar och filter. Men framförallt är det mängden. Men konst är ju inte bara måleri. Well, nu börjar det likna debatt. Tycker inte om debatt. Olika åsikter och förhållningssätt. Man gör väl enkelt i att låta allt vara. Jag är tveksam till att ÖKA KULTURUTBUDET. Man hör någonstans att det är fel. Kulturen får sköta sig självt, är inte kultur just det, det bara rullar på. Av sig självt. Jag kan ibland tycka att vi kan lägga ned begrepp som både “kultur” och “konst”, och se vad som händer… Kan vara spännande… ; ) Jag ogillar dålig konst (!) som många installationer. Ingen vågar säga något med risk för att verka mindre förstående och insatta. Det är som Kejsarens nya kläder. Jag har blivit irriterad. Upplevt det som någon form av skämt. Det hade varit roligare… Jag bör inte irritera mig. Bara låta det vara. Jag har inte tid. Jag sållar bort. Jag håller mig till min egen spaning. Letar bland slump och vittrade väggar, det “gudomliga i vardagen” (* Magritte), kaos och slump bor ju granne med Gud. Små spår och håligheter. Utan detta blir ingenting till. Livet är i alla fall inte på riktigt. Min åsikt är inte viktig.

  2. PS. Du är en förbannat bra målare. Reagerade genast på det. Ryckte nästan till. En begåvning! Z.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *